Požární ochrana očima dětí 2024

Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS). Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež do věku 18 let v rámci činnosti školní i mimoškolní (Domy dětí a mládeže, družstva mladých hasičů, skautské oddíly apod.). Soutěž organizuje Ústřední odborná rada prevence SH ČMS, prostřednictvím Okresní…

Pokračovat …

Úspěch v soutěži Požární ochrana očima dětí 2020

V republikovém kole soutěže Požární ochrana očima dětí v loňském roce uspěl Václav Marek, loni ještě žák MŠ Celní v Městě Albrechticích. Bohužel epidemiologická situace nedovolila řádně dokončit loňský ročník, když nemohlo dojít k tradičnímu společnému předání cen všem oceněným v rámci republikového vyhodnocení soutěže. Ústředí Sdružení hasičů Čech, Moravy…

Pokračovat …

Požární ochrana očima dětí 2020

Do letošního ročníku literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí se zapojilo velmi málo škol a organizací. Jednalo se jen o 3 mateřské školy, 1 Dětský domov a 3 kolektivy SDH z okresu. Neúčast ostatních byla zřejmě způsobena mimořádnou situací, která nastala v letošním roce a asi také požadovaným souhlasem dle…

Pokračovat …

Odborný kurz Technik ochrany obyvatelstva v Jánských Koupelích

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje a s ÚHŠ v Jánských Koupelích organizuje odborné kurzy “Technik ochrany obyvatelstva” vhodné pro všechny druhy jednotek na okrese při plnění úkolů ochrany obyvatelstva. V rámci Operačního programu jsou pro účastníky kurzy zcela zdarma včetně refundace mzdy. Účastníci si platí pouze dopravu…

Pokračovat …