Vyhodnocené soutěže “Požární ochrana očima dětí 2024”

Ve čtvrtek 20. června 2024 proběhlo v prostorách bruntálské centrální hasičské stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje slavnostní vyhodnocení výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2024 Okresního sdružení hasičů Bruntál. Jubilejní ročník soutěže byl zaměřen na téma „Bezpečný dům“. Výsledky s přehledy prací jsme vám již představili v jednom z předchozích článků (https://www.osh-bruntal.cz/soutez-pozarni-ochrana-ocima-deti-2024/).
Diplomy a věcné ceny předávali starosta Okresního sdružení hasičů Bruntál p. Soběslav Sedláček a vedoucí odborné rady prevence OSH Bruntál a vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení územního odboru Bruntál mjr. Ing. Antonín Ušela.
Před samotným vyhlášením mohli všichni přítomní nahlédnout do útrob hasičské stanice. Byla jim představena hasičská technika s odborným výkladem a připraveno bylo i malé občerstvení.
Závěrem patří velké poděkování Okresnímu sdružení hasičů Bruntál a Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje za poskytnutí finančních prostředků na ceny do soutěže. Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na zabezpečení a organizaci tohoto vyhodnocení, a v neposlední řadě patří poděkování také všem účastníkům zapojeným do soutěže, rodičům, pedagogickým pracovníkům na jednotlivých stupních škol a sborům dobrovolných hasičů.

Comments are closed.