Evropský den hlásičů požárů

Málokdo si uvědomuje, že největší nebezpečí nehrozí lidem při požáru popálením, ale nadýcháním se zplodin hoření,

které při požáru vznikají a které se, na rozdíl od plamene, rozšíří po celém objektu velmi rychle. Velmi mylná a přitom velmi rozšířená je i představa, že nás zápach kouře vzbudí. Lidé jsou právě v době spánku nejvíce ohroženi. Totéž platí i u úniků plynů a v neposlední řadě i oxidu uhelnatého, který není cítit vůbec.
Z tohoto důvodu je nejúčinnější ochranou autonomní detekce.

Více se dozvíte na těchto stránkách:

https://www.instagram.com/eusmokealarmday/

https://www.facebook.com/EuropeanSmokeAlarmDay

Comments are closed.