Výcvikový rok 2024

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 4/2021, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2024 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí…

Pokračovat …

Dotace Krajského úřadu MSK v roce 2023

Také v roce 2023 vypsal krajský úřad Moravskoslezského kraje Dotační program na podporu Sborů dobrovolných hasičů, do kterého se přihlásilo z okresu Bruntál 10 sborů, všichni s žádostí uspěli. Do programu se zapojilo celkem 157 žadatelů, z toho jen 13 jich bylo vyřazeno kvůli formálním chybám. Zbývajících 144 SDH nebo…

Pokračovat …

Požární ochrana očima dětí 2024

Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS). Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež do věku 18 let v rámci činnosti školní i mimoškolní (Domy dětí a mládeže, družstva mladých hasičů, skautské oddíly apod.). Soutěž organizuje Ústřední odborná rada prevence SH ČMS, prostřednictvím Okresní…

Pokračovat …