Změna termínu odborné přípravy preventistů

Odborná příprava referentů prevence SDH spojená s možností získání, popř. obnovení kvalifikace a odznaku “Preventista SH ČMS III. a II. stupně”, která byla původně plánovaná na sobotu 20. února 2016 v 9:00 hod na Centrální hasičské stanici Bruntál, Zeyerova 15, se přesouvá na podzim tohoto roku. Termín bude v průběhu roku upřesněn.
Důvodem přesunutí toho dříve stanoveného termínu byla v měsíci únoru probíhající odborná příprava preventistů a kurzu prevence v UHŠ Jánské Koupele.

Comments are closed.