Referent prevence sboru dobrovolných hasičů

Buďme nápomoci našim obcím a spoluobčanů v oblasti prevence, mějme ve sboru dobrovolných hasičů kolegu “referenta prevence”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vážení přátelé,
již dlouhodobá změna zákona č. 133/185 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) odebrala našim tehdejším preventistům SDH možnost provádět požární preventivní prohlídky v rodinných domcích našich spoluobčanů. S tímto jsme se museli jednou pro vždy smířit, protože byla nastavena taková kritéria pro provádění požárních kontrol, že z nich vznikl složitý právní úkon, vyžadující vysoké kvalifikace.
Nikdo však nám nevzal možnost pomáhat spoluobčanům třeba jen radou, pakliže známe a umíme. Nikdo nám nevzal možnost pomáhat obecním úřadům v zabezpečování jejich úkolů na úseku požární ochrany, které jim ukládá zákon o požární ochraně. Toto je dnes zvláště aktuální, protože vždy, po každých volbách do obecních zastupitelstev, se nový zvolení funkcionáři obce musí seznámit i s problematikou požární ochrany obce.
Tak jim v tom pomozme!!!
Stojí tak před námi v SDH důležitý úkol – ukončenou dřívější činnosti našich preventistů SDH, známou především mezi občany prováděním preventivních prohlídek rodinných domů, nahradit spoluprací s obcí na úseku prevence a ustavit nebo obsadit znovu funkci „referenta prevence SDH“ členem vašeho SDH. Náš kolega „referent prevence SDH“ z řad jednotlivých SDH, by měl mít zájem se naučit základům požární prevence na obci a dále i ve vztahu k povinnostem fyzických osob a především ochoten pro věc požární prevence něco udělat.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Každopádně bychom neměli nechat v klidu i stávající nositelé odznaku „Preventista SH ČMS I., II. a III stupně”, kteří po získání kvalifikace jaksi a ve většině případu zapadli. K tomuto problému přistupujme tak, že odznak není udělován jako ocenění dlouhodobých zásluh, ale jako označení dosažené kvalifikace člena SDH. Tato odbornost má platnost po dubu pěti let od data získání (netýká se odbornosti „preventista SH ČMS I. stupně“). Znovu získat zaniklou odbornost je možné pouze tak, že se člen SDH podrobí novému ověření znalostí a to ve stupni odbornosti, které byl dosud nositelem.
Odborná rada prevence OSH Bruntál si dala za úkol tyto referenty prevence SDH odborně připravit pro funkci, zejména se zaměřením na problematiku PO obcí, přičemž nechce zapomenout na možnost získání kvalifikace a odznaku „Preventista SH ČMS III. a II. stupně”.
Odborná rada prevence OSH Bruntál má v plánu práce pro rok 2016 provést odbornou přípravu referentů prevence SDH s pojenou s možnost získání popř. obnovy kvalifikace a odznaku ,,Preventista SH ČMS III. a II. stupně” dne 20. února 2016 v 9:00 hod na Centrální hasičské stanici Bruntál, Zeyerova 15, 792 01 Bruntál. Další informace k této odborné přípravě budou prezentovány dostatečně dopředu před termínem konání na webových stránkách OSH Bruntál www.osh-bruntal.cz a elektronicky zaslány na jednotlivé SDH.

OLYMPUS DIGITAL CAMERANašim cílem je, aby referent prevence SDH se ve své funkci nenudil, aby pochopil a osvojil si metody preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží a byl kvalifikovaně nápomocen obecnímu úřadu při plnění jeho úkolů na úseku požární ochrany.

Chceme-li toto dokumentovat na naší pomoci obecní úřadům, potom musíme mít stále na paměti, že vůči obecním úřadům a našim spoluobčanům nebudeme vystupovat jen jako výjezdová jednotka, závodní družstva objíždějící pohárové soutěže, ale budeme přicházet s nabídkou pomoci obci na úseku požární ochrany, umět reagovat na případné upozornění našich občanů na nedostatky, poradit a být vždy nápomoci druhým.

Ing. Jiří Kárník
vedoucí OOR prevence

Milan Zehnal
starosta OSH Bruntál

Comments are closed.