Povinnosti při užívání komína

OLYMPUS DIGITAL CAMERAS topnou sezónou číhá na majitele nemovitostí nebezpečí vzniku požárů sazí a dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech.
Hlavní příčinou vzniku požáru bývá zanedbaná údržba komínového tělesa, protože i malé nečistoty v komíně mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým.

Nezapomínejte proto na pravidelné čistění komínů a vybírání sazí, stejně jako na kontrolu technického stavu komínu odborníky – kominíky!
A co taková pravidelná údržba komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv obnáší? Dle platného Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nebylo účinnosti 1. ledna 2011 je povinností majitele nemovitosti zajistit kontrolu a čištění spalinové cesty.
IMG_3330Podle platné legislativy jsou zavedeny tři termíny, které prokazují požární bezpečnost komínového tělesa:
Kontrolu spalinové cesty provádí pouze odborně způsobilá osoba v oboru kominictví. Posuzuje bezpečnost a provozuschopnost komína.
Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba v oboru kominictví. V případě použití spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50 kW můžeme si takový komín vyčistit sami. Doporučujeme však i tuto činnost přenechat odborníkům.
Revize spalinové cesty provádí pouze revizní technik komínů a spalinových cest. Seznam těchto osob můžeme nalézt např. na stránce http://www.skcr.cz/pro-verejnost/seznam-reviznich-techniku. Revize se provádí:
• před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče
• před výměnou nebo novou instalací spotřebiče
• po požáru komína
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě (nebo i při pouhém podezření na ně)

Výkon připojeného
spotřebiče paliv
Činnost Druh paliva
připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové
cesty
3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové
cesty
1x 1x 1x
Výběr pevných
(tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu
1x 1x 1x
nad 50 kW Kontrola a čištění
spalinové cesty
2x 1x 1x
Výběr pevných
(tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu
2x 1x 1x
Čištění spotřebiče
paliv
2x nejméně podle
návodu výrobce

Dokladem o provedení výše uvedených činností je vždy zpráva, kterou odborně způsobilá osoba vystaví majiteli nebo uživateli spalinové cesty. Vzor zpráv je uveden v nařízení vlády při provozu komínů. V případě požáru komína hasiči vždy vyžadují platnou zprávu. V případě, že zpráva nebude platná nebo kontrola nebude vůbec provedena, vystavuje se majitel nebo uživatel spalinové cesty pokutě podle Zákona o požární ochraně.
IMG_3329A co když přece jen dojde k požáru v komíně?
Snažte se jednat v klidu a s rozvahou. Co nejdříve jej oznamte na tísňovou linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Hašení komína ponechte raději hasičům.

Comments are closed.