50 let hry Plamen

V letošním roce uplynulo neuvěřitelných 50 let od zahájení celoroční hry mladých hasičů Plamen, do které se v průběhu let zapojila i v našem okrese cela řada kolektivů mladých hasičů s velkým počtem mladých hasičů, kteří pak po dovršení 15 let pokračovali jako aktivní hasiči. V současné době máme v okrese 13 sborů, kde se pracuje s kolektivy mladých hasičů – Dvorce, Hlinka, Holčovice, Karlovice, Krnov, Osoblaha, Rýmařov, Slezské Rudoltice, Staré Heřminovy, Světlá Hora, Široká Niva, Vrbno pod Pradědem a Zátor. Zapojení do hry Plamen si ale jistě pamatují i v dalších sborech, kde se v současné době z různých důvodů s dětmi nepracuje. Byly to sbory v Andělské Hoře, Bruntále, Horním Benešově, Janovicích, Leskovci nad Moravicí, Moravském Kočově, Městě Albrechticích, Roudně, Ryžovišti, Svobodných Heřmanicích, Třemešné. V Roudně se nyní snaží činnost mladých hasičů obnovit.
Z hasičů, kteří se v průběhu let velmi zasloužili o hru Plamen v našem okrese je třeba na prvém místě jmenovat ZH Karla Friedricha z Vrbna pod Pradědem, dlouholetého vedoucího rady mládeže. Za připomenutí dále stojí Zdeňka Řepková, Eva Pešková (obě z Bruntálu), Josef Jurkulák z Andělské Hory, Petr Boxan z Janovic, Petr Sedláček z Leskovce, Jiří Macek z Města Albrechtic, Stanislav Rozsypal z Roudna, Pavel Skoupil z Rýmařova, Eva Lašáková z Ryžoviště, Jiří Chlebek z Třemešné.
Poděkování patří i všem současným vedoucím, kteří navazují na své předchůdce.
Ve středu 28. 9. 2022 se v hotelu Paramon v Suché Rudné konal slavnostní aktiv k tomuto výročí, kterého se zúčastnilo 38 ze 40 pozvaných. Mezi pozvanými byli pochopitelně pamětníci prvopočátků hry Plamen na našem okrese a také mnoho současných vedoucích mládeže. V úvodu uctili přítomni minutou ticha všechny hasiče, kteří naše řady opustili, především pak vedoucí kolektivů MH ve hře Plamen. Starosta OSH Bruntál pan Soběslav Sedláček stručně připomenul historii hry Plamen v našem okresním sdružení. Vedoucí rady mládeže pan Zdeněk Hudec seznámil přítomné s připravovanými změnami ve hře Plamen od ročníku 2023. Nejzávažnější je asi změna se Závodem požárnické všestrannosti. Po celou dobu byly promítány fotografie z historie i současnosti hry Plamen. Přítomní zhlédli také ukázky soutěže TFA mládeže. Všem účastníkům byly předány výroční odznaky a pamětní listy.

Comments are closed.