Úspěch v soutěži Požární ochrana očima dětí 2020

V republikovém kole soutěže Požární ochrana očima dětí v loňském roce uspěl Václav Marek, loni ještě žák MŠ Celní v Městě Albrechticích.

Bohužel epidemiologická situace nedovolila řádně dokončit loňský ročník, když nemohlo dojít k tradičnímu společnému předání cen všem oceněným v rámci republikového vyhodnocení soutěže. Ústředí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se proto obrátilo na jednotlivá Okresní sdružení hasičů, aby k předání cen došlo v okresech přímo oceněným dětem. Potěšitelné bylo, že podobná žádost přišla i na náš okres. V republikovém kole jsme měli dokonce dvojnásobné zastoupení, obě v kategoriích mateřských škol – v kategorii MŠ 1 byl zastoupen Eliáš Bužek z MŠ U Rybníka 3, Bruntál a v kategorii MŠ 2 se jednalo o Václava Marka z MŠ Celní 11, Město Albrechtice, nyní žáka 1. třídy ZŠ Město Albrechtice. Po dohodě s ředitelem školy panem Mgr. Jiřím Šiffnerem předali Václavu Markovi cenu, která obsahovala batůžek a hrníček s logem soutěže, powerbanku, pastelky a pochopitelně i nádhernou medaili a diplom, pánové Soběslav Sedláček, starosta Okresního sdružení hasičů Bruntál a Zdeněk Hudec, vedoucí odborné rady mládeže. I přesto, že k předání nedošlo před kolektivem třídy, ale pouze před budovou školy, měl Václav Marek z ceny za 2. místo v republikovém kole velikou radost.
Ve fotogalerii najdete výkres V. Marka a fotografie z předání ceny. Autorem fotografií je p. Mgr. Jiří Šiffner, ředitel ZŠ Město Albrechtice.

Comments are closed.