Pozvánka na kurz “Preventista obce”

Na tento kurz je nutno se přihlásit na OSH Bruntál nejpozději do 13. ledna 2016!

Ve dnech 29.-31. ledna 2016 se v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích uskuteční kurz “Preventista PO obcí, právnických a podnikajících osob”. Účastnický poplatek je pouze 800,- Kč (finančně je kurz podpořen ústředím SH ČMS). Absolvent kurzu může pak vykonávat funkci preventista obce, nebo u podniku, kde je zaměstnán.

Kurz „Preventista PO u právnické nebo fyzické podnikající osoby“ podle zák.č.133/1985 Sb., o požární ochraně a podle ustanovení § 5 odst.1 písm. e) je každá právnická nebo podnikající fyzická osoba povinná zajistit pravidelnou kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně. K poznání a získání základních znalostí o předpisech, teoretických základech procesů hoření a hašení hoř. látek a požadavcích na zajištění požárně bezpečného průběhu technologických procesů z hlediska možných a vyskytujících se zdrojů požárů, bezpečného pohybu a pobytu osob na pracovišti a možností provedení hasebního zásahu slouží tento kurz. Získaná odbornost umožní nejen odpovědně a se znalostí věci naplňovat povinnosti firmy v souladu se zákonem a technickými předpisy, ale i provádění školení zaměstnanců jednotlivých pracovišť ve firmě.

Comments are closed.