Metodická pomůcka pro období žňových hlídek

HZSCRMinisterstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR zpracovalo metodickou pomůcku pro období žňových prací. Tento materiál vznikl na základě poznatků z předchozích let, kdy v letních měsících, ve kterých probíhají žňové práce, dochází každoročně k nárůstu požárů.

S ohledem na vývoj meteorologické situace v České republice je vysoká pravděpodobnost, že z důvodů vysokých teplot a minima vodních srážek tyto práce budou probíhat v období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Metodika obsahuje návrh možných řešení k předcházení vzniku požáru a jeho šíření a k minimalizaci ohrožení zdraví a škod na majetku.

Comments are closed.