Výsledky soutěže Požární ochrana očima dětí 2024

Ukázka práce

Do letošního ročníku literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí 2024 se v okrese Bruntál zapojilo 10 mateřských škol, 6 základních škol, 1 Dětský domov a 5 kolektivů SDH. Letos byly ve výtvarné části obsazeny pouze kategorie M 1 a 2 a ZŠ 1. až ZŠ 4., K1, K2, DT 1 a L1, kde tedy byla evidována pouze jedna práce. Výsledky okresního kola.
V krajském kole byly oceněny práce z našeho okresu v kategorii M1, M2, ZŠ 2 a K2. Výsledky krajského kola.
Výsledky celorepublikového kola.
Děkujeme všem zúčastněným za zapojení se do soutěže a oceněným soutěžícím blahopřejeme.
Termín a místo slavnostního předání bude včas oznámeno.
Ing. Antonín Ušela – předseda odborné rady prevence

Comments are closed.