Shromáždění představitelů sborů zvolilo mimo jiné i nové vedení OSH Bruntál

znak SDH V pátek 27. října 2017 se v hotelu Paramon v Suché Rudné konalo shromáždění představitelů sborů našeho OSH, které zvolilo jeho nového starostu, 1. náměstka starosty a nového předsedu okresní kontrolní a revizní rady. Novým starostou byl zvolen pan Oldřich Orság z SDH Vrbno pod Pradědem, 1. náměstkyní starosty se stala paní Alena Dokoupilová z SDH Moravský Kočov a do funkce předsedy OKRR zvolilo shromáždění pana Pavla Hanáka z SDH Dřevokombinát Vrbno pod Pradědem. Důležitým bodem jednání pak bylo také schválení návrhu na zvýšení odvodů členských příspěvků od roku 2018 ve výši 100,- Kč pro mladé hasiče do 18 let a 200,- Kč pro dospělé. Hosty shromáždění byli pan Mgr. Jan Dumbrovský, náměstek starosty KSH Ostrava, pan Milan Zehnal, odstupující starosta OSH a paní Zdeňka Řepková, vedoucí okresního aktivu Zasloužilých hasičů.

Comments are closed.