Setkání zasloužilých hasičů

Ve čtvrtek 19. září 2019 se sešli v krásném prostředí nové Hasičské zbrojnice ve Vrbně pod Pradědem Zasloužilí hasiči okresu Bruntál. Bohatý program začal prohlídkou vznikajícího „Hasičského Minimuzea“ ve Vrbně pod Pradědem, založeného panem Pavlem Hanákem, jehož provoz byl přítomnými právě zahájen. V hasičském minimuzeu viděli přítomní mnoho exponátů od různých drobných předmětů až po hasičské stříkačky. Nejcennějším artefaktem je asi prastará kronika z roku 1898.
Setkání ZH pokračovalo v Hasičské zbrojnici vystoupením mladých hasičů z místního sboru, kteří si pro přítomné připravili hezké kulturní vystoupení pod vedením paní Šenkárové. Starosta OSH ČMS Bruntál Oldřich Orság pak seznámil účastníky setkání s činností okresního sdružení za uplynulé období a předal společně s vedoucím aktivu ZH při KSH MSK Václavem Helisem některým z nich ocenění za jejich dlouholetou práci pro dobrovolné hasiče. Řád Svatého Floriána převzali pánové František Klaus a Pavel Hanák, oba z SDH Dřevokombinát Vrbno pod Pradědem. Za okresek Vrbnensko pak převzali medaili okrsku paní Zdeňka Řepková, vedoucí okresního aktivu Zasloužilých hasičů okresu Bruntál a pánové Karel Friedrich a Jiří Patrovský starší, oba z SDH Vrbno pod Pradědem. K slavnostnímu rázu předávání ocenění jistě přispěl i fakt, že předání se konalo u nového praporu OSH Bruntál.
Václav Helis pak informoval o práci krajského aktivu ZH a formou prezentace připomenul zážitky z celokrajského setkání ZH v Komorní Lhotce. V diskuzi pak vyjádřili přítomní své názory a poznatky z jejich současné činnosti. Na závěr obdržely přítomné ženy z rukou starosty OSH Bruntál pana Oldřicha Orsága kytičky jako poděkování za jejich práci. Setkání pak pokračovalo při malém občerstvení v družné zábavě. Celá akce, která byla velmi dobře připravena, se setkala s velkým povděkem všech přítomných. Poděkování si zaslouží všichni, kteří se na ní jakýmkoliv způsobem podíleli.

Comments are closed.