Metodický pokyn SH ČMS – Zveřejňování přehledu o majetku a závazcích

znak SDHNa stránkách ústředí je zveřejněn metodický pokyn 4/2016 o zveřejňování přehledu majetku SDH. Prosím všechny sbory, aby si jej řádně prostudovaly a řídily se jím.

Milan Zehnal
starosta OSH Bruntál

Comments are closed.