Elektronické přihlášky na soutěže

V přiloženém odkaze jsou k dispozici elektronické přihlášky na soutěže postupových kol hry Plamen, soutěže dorostu i dospělých, které byla vytvořeny kolegy Kolkou a Orgoníkem z ústředí SHČMS ve spolupráci s Mojmírem Studníkem. Přihlášku je možné využít již pro okrsková kola. Pokud dojde k přihlášení prostřednictvím této přihlášky, provede se zároveň záznam Sportovců v soutěžích pro rok 2017 v centrální evidenci.

Využití přihlášek je zcela na vašem rozhodnutí, respektive na rozhodnutí organizátora příslušného postupového kola. Jde pouze o nabídku možnosti způsobu přihlašování, který výrazně ušetří práci v rámci OSH při každoroční evidenci Sportovců v soutěžích. Pokud se rozhodnete tento systém přihlašování využít nezapomeňte uvést odkaz do organizačního zabezpečení příslušné postupové soutěže. Samozřejmě je možné i nadále používat pouze písemné přihlášky, ovšem zde je nutné provést evidenci mechanicky u každého sportovce jako v roce 2016.

Evidence Aktivních sportovců, které registrují přímo SDH je platná až do roku 2020, nemusí se tedy každý rok obnovovat, lze jí průběžně doplňovat a pokud má SDH zájem o výmaz Aktivního sportovce z evidence musí toto učinit přes OSH.

http://prihlasky.dh.cz/

Comments are closed.